Maria Golomudzova channels the club kid for our latest story. Bright eyeshadow, glitter, mettalics and platforms set the mood for the party inspired looks shot by Svetlana Volkova.

Photography: Svetlana Volkova

Designer: Vera Kulshitskaya

Makeup: Alyona Zabolotnaya 

Stylist: Konstantin Koshkin

 Model: Maria Golomuzdova @ Figaro Model Agency 

Location: Apollo Studios

Comment