Photography

Pedro Matos

Fashion Direction  
Frederica Santos

Make Up

Elodie Fiuza

Model

Nikki Ermi @ Swat Lisbon
http://swatlisbon.com/